Self-Hosting School Software: Pitfalls and why you should avoid it

Self-Hosting School Software: Pitfalls and why you should avoid it

Background Many people still prefer to buy a ready made for their schools than renting one. They point to it being cost effective, being buy once and use forever. Also they point to the fact that they keep their own data so that there is no third-party involved. All these sounds as advantages on the

Read More
New Year 2022  Small and Medium Business Digital Resolutions

New Year 2022 Small and Medium Business Digital Resolutions

2021 is almost finished and 2022 is around the corner. Allow me to congratulate everyone that managed to put their business afloat or even get profit. For many business it have been a challenging year with its hard lessons. Now many are starting to plan for 2022 and some are done with that task. If

Read More
How you manage your business finances matters

How you manage your business finances matters

Many businesses struggle with growth. There are many reasons why that happens. You might also have this problem where you want to grow your business, and you think you have done all it takes, but somehow the business is stagnant or is dying. In that case you might want to take a closer look at

Read More
Usimamizi Bora wa Biashara – 1:  Utangulizi

Usimamizi Bora wa Biashara – 1: Utangulizi

“Usimamizi wa biashara”, ni neno ambalo tumezoea bila kujua maana halisi ya neno hili muhimu. Kwa sababu ya limetumika sana, na kirahisi rahisi, neno hili limepoteza maana yake halisi katika ulimwengu wa biashara. Katika mfululizo huu, nitakuwa nikikushirikisha usimamizi wa biashara ni nini, na kwa nini ni muhimu kila mfanyabiashara anapaswa kujua kusimamia biashara yake.

Read More
Je Nitumie Mfumo Gani kwa Biashara Yangu?

Je Nitumie Mfumo Gani kwa Biashara Yangu?

KWA NINI MIFUMO NI MUHIMU Juma alikuwa na mtaji na akawaza kufanya biashara. Baada ya kutafuta na kupata biashara ya kufanya, akaanza kutafuta sehemu ambapo angepata bidhaa kwa bei ya chini na kuuza kwa bei ya juu kidogo, ili kupata faida. Baada ya kufanya biashara kwa muda Juma akagundua hapati faida, licha ya kupata bidhaa

Read More
Adiuta Biz Assistant – Msaidizi wako katika Biashara

Adiuta Biz Assistant – Msaidizi wako katika Biashara

Bila shaka utakuwa umewahi kujaribu kufanya biashara au kwa sasa wewe ni mfanya biashara. Iwe kuuza nyanya gengeni, kuuza soda kwenye kioski, kumiliki kampuni au namna biashara nyingine yeyote. Kati ya mambo ulijifunza ni kuwa kila biashara inahitaji usimamizi ili ikue. Kutoka Shilingi mia moja mpaka kufikia bilioni moja kuna milima ya kupanda na mabonde

Read More